E

Bonhomme of Winnipeg

Limited edition plush toy - 2008

E

Mini Bonhommes

miniature plush toys

E

Mookie + Ookie

limited edition plush toy - 2008

E

Wolfie

felt, polymer clay, glass - 2008

E

Dumbo Octopus

felt + plush

E

Tailypo

plush + polymer clay - 2009

E

Forest Sprite

plush + felt

E

Mini Cats + Dogs

miniature plush - 2015